تاثیر فوق العاده کرم استریا اوستین

تاثیر فوق العاده کرم استریا اوستین پس از ۱۰ روز استفاده بر روی جای بخیه عمل سزارین پس از ۸ سال


.

تاثیر فوق العاده عالی کرم استریا اوستین

تاثیر فوق العاده عالی کرم استریا اوستین همراه با عصاره گل نیلوفر بر روی جای جوش، پس از ۸ روز استفاده


.


تاثیر فوق العاده کرم استریا بر روی چروک ها

تاثیر فوق العاده کرم استریا بر روی چروک های ریز دور چشم،کمرنگ شدن تیرگی دور چشم،رفع شدن برآمدگی زیر چشم ،کمرنگ شدن کک و مک، کمرنگ شدن لکه ،روشنتر شدن پوست و بسته شدن منافذ باز

.تاثیر کرم استریا اوستین پس از ۴ روز استفاده

تاثیر کرم استریا اوستین پس از ۴ روز استفاده