🚩حاوی اکتیو مویست ۲۴ ،یکی از موثرترین و کاراترین عناصر ☘️گیاهی در ✅ حفظ و نگهداری آب داخل سلولی ، ✅ پیشگیری کننده از هدر رفتن آب پوست و 

✅ سم زدایی سلولهای پوستی از طریق ✅ دفع نمک سلولی و

✅ افزایش جریان آب بداخل سلول و حفظ و نگهداری آن در طول ۲۴ ساعت


حاوی ✅ عصاره و✅ روغن گیاهان 

🔹لاوند 🔹بهارنارنج 🔹انگور


کمک به ✔️ترمیم و✔️ بازسازی و ✔️تغذیه روزانه پوست میکند


مواد موثر موجود در عصاره انگور به کمک ترکیبات موجود، باعث حفظ طراوت و شادابی پوست شده و جوانی و زیبایی را به ارمغان می آورد