☘️ پوستی که دچار چروک شده و سن شخص مصرف کننده زیر ۳۵ سال است : ضدچروک و ترجیحا همراه با مرطوب کننده


☘️ پوستی که دچار چروک شده و سن شخص مصرف کننده بالای ۳۵ سال است: ضدچروک روزی ۱ بار و استریا یکروز در میان ۱ بار به مدت ۲ ماه و سپس یکروز درمیان ضد چروک و یکروز در میان استریا ادامه داده شود


☘️ پوستی که همراه با چروک دچار افتادگی و شل شدگی هم باشد : روزی۱ بار ضدچروک عصرها و روزی ۱بار استریا غروبها به مدت حداقل ۲ ماه تا زمان بهبود چروکها و افزایش نسبی قوام پوست و پس از آن کرم ضدچروک یکروز درمیان و استریا هم یکروز در میان ادامه داده شود.


☘️ در تمام سنین و حالات مختلف پوست ، مصرف روزانه کرم مرطوب کننده و تغذیه کننده پوست مفید بوده و باعث شادابی پوست میشود همچنین پروسه افتادگی و چروک شدن پوست را در اثر افزایش سن به تاخیر می اندازد