☘️کرم ضدچروک اوستین:


✅ مزایای استفاده از اکتیوهای 

🔹ماتریکسیل۶ ، 🔹ماتریکسیل۳۰۰۰، 🔹کراتولین در کنار یکدیگر در کرم ضدچروک اوستین :حضور دو اکتیو ماتریکسیل۳۰۰۰ و ماتریکسیل ۶ به ترتیب به عنوان

 ✔️دستور دهنده و ✔️ماده اولیه برای ساخت پروتءینهای پوست ، باعث 

🚩تکمیل پروسه بازسازی و ترمیم میشود زیرا هر دو فاکتور لازم وجود دارد یعنی ماده اولیه و فاکتور دستور دهندهدر عین حال بدلیل✔️ هضم لایه های شاخی و مرده پوست، 

✔️ به جذب فاکتورهای دیگر موجود در کرم مثل ماتریکسیلها کمک کرده و باعث 🚩افزایش جذب آنها میشود