🔹عوامل موثر در سرعت اثربخشی محصولات☘️ اوستین☘️


✅ سن

✅ جنس پوست 

🚭 عدم مصرف دخانیات

❌ عدم مصرف زیاد غذاهای سرخ کردنی و فست فوود

🥗 مصرف زیاد میوه و سبزی تازه

🍲 مصرف زیاد غذاهای آبپز و بخارپز

🥛 مصرف مایعات زیاد و شیر

🍗🥚 مصرف به اندازه پروتءینها با شیوه طبخ سالم