کرم غنی که به هنگام خواب به تصیح آسیب های زیست محیطی گذشته پرداخته و به تقویت و تعمیر مکانیسم های ترمیمی پوست برای آینده میپردازد. کرم استریا اوستین حاوی انواع ویتامین ها ،اکتیوها و آنتی اکسیدان های بسیار قوی است که از بافت پوست در برابر آسیب رادیکال های آزاد ،عوامل مخرب بوجود آمده در اثر استرس و التهابات محیطی و تغییرات هورمونی محافظت میکند و به رفع التهابات و آسیبهای پوستی کمک کرده و با ترمیم و ساخت پروتءینهای زیرساخت پوست، جوانسازی را در طول شب انجام میدهد.