✅ جهت سفتی و استحکام پوست صورت و گردن : روزی ۱ بار هنگام غروب ترجیحآ بعد از استفاده از کرم ضدچروک اوستین


✅ پیشگیری و درمان خطوط استریای بدن : روزی ۳ بار، صبح ،ظهر و شب روی پوست تمیز به مدت دو ماه